Tin tức

Toyota Cần Thơ    17.09.2022

Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình Sinh nhật rộn ràng - Ngập tràn quà tặng

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT RỘN RÀNG - NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG

 

Toyota Cần Thơ & Toyota An Giang xin chúc mừng các khách hàng đã trúng thưởng trong chương trình Sinh nhật rộn ràng - Ngập tràn quà tặng

 

 

 

 

 

 

enlightenedenlightenedenlightened Danh sách Khách Hàng trúng thưởng ( XEM )
 • STT Tên khách hàng Biển số xe Tên quà ĐL
    Đợt 01      
  1 TRƯƠNG VĂN DỮNG 84A-084.xx Túi hồ sơ TCTC
  2 CHỊ XUÂN 69A-046.xx Túi hồ sơ TCTC
  3 LÂM VĂN LINH 94A-007.xx Túi hồ sơ TCTC
  4 ANH THỨC 95A-067.xx Túi hồ sơ TCTC
  5 NGUYỄN THANH CẦN 95A-050.xx Túi hồ sơ TCTC
  6 NGUYỄN VĂN HAI 65A-304.xx Túi hồ sơ TCTC
  7 PHAN TÙNG TRINH 51A-592.xx Túi hồ sơ TCTC
  8 HUỲNH MINH TRIỀU 65A-178.xx Túi hồ sơ TCTC
  9 DƯƠNG TRÍ HÙNG 65A-344.xx Túi hồ sơ TCTC
  10 LÊ VĂN HẢI 66A-054.xx Túi hồ sơ TCTC
  11 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 68A-026.xx Cặp gối xương TCTC
  12 HUỲNH VĂN TỐT 69A-110.xx Cặp gối xương TCTC
  13 TRẦN CHÍ MIỀN 69A-032.xx Cặp gối xương TCTC
  14 THẠCH THANH TỔI 83A-132.xx Cặp gối xương TCTC
  15 NGUYỄN TRUNG ĐOÀN  30A-370.xx Cặp gối xương TCTC
  16 PHAN THỊ MINH TÂM 65A-319.xx Dù gấp ngược TCTC
  17 ANH BÌNH 69A-042.xx Dù gấp ngược TCTC
  18 NGUYỄN HỮU TOÀN 95A-084.xx Dù gấp ngược TCTC
  19 NGUYỄN QUỐC THÔNG 83A-111.xx Dù gấp ngược TCTC
  20 NGUYỄN KHÁNH KIỀU LAN 65N-23xx Dù gấp ngược TCTC
  21 NGUYỄN THANH SƠN 95A-029.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  22 NGUYỄN QUỐC VIỆT 83A-072.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  23 VŨ THANH TOÁN 65E-001.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  24 ĐỖ NHẬT THANH 65E-000.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  25 VÕ TRƯỜNG TIẾN 51F-225.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  26 TRẦN THẠCH XUÂN NGUYÊN 68A-012.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  27 DƯƠNG CHÍ LINH 65A-338.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  28 TRẦN VĂN TRƯỜNG 65A-278.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  29 NGUYỄN TRỌNG HỮU 65A-339.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  30 HUỲNH CÔNG NAM 65A-080.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  31 HUỲNH THANH PHONG 66A-170.xx Túi hồ sơ TAG
  32 NGUYỄN TRẦN QUANG THÁI 67A-176.xx Túi hồ sơ TAG
  33 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 66A-131.xx Túi hồ sơ TAG
  34 LỄ TRÍ TÍNH 51H-099.xx Túi hồ sơ TAG
  35 TRẦN NGỌC TƯỜNG 67A-169.xx Túi hồ sơ TAG
  36 HỒ VĂN TUẤN EM 67A-169.xx Túi hồ sơ TAG
  37 PHẠM VĂN THÀNH 67A-127.xx Túi hồ sơ TAG
  38 PHẠM PHÚ NAM 67A-100.xx Túi hồ sơ TAG
  39 LÊ TUẤN DŨNG 66A-175.xx Cặp gối xương TAG
  40 LƯƠNG TRẦN KHÁNH 67A-139.xx Cặp gối xương TAG
  41 ĐÀO CÔNG HIỂN 66A-081.xx Cặp gối xương TAG
  42 CHÚ PHẠM THỪ KHANG 67A-011.xx Cặp gối xương TAG
  43 NGUYỄN VĂN BÌNH 68A-016.xx Dù gấp ngược TAG
  44 HUỲNH PHI HỔ 67A-160.xx Dù gấp ngược TAG
  45 LÊ TUẤN    66A-193.xx Dù gấp ngược TAG
  46 NGUYỄN THANH HỒNG 67A-088.xx Dù gấp ngược TAG
  47 LÂM HỮU TÂM 66A-086.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  48 NGUYỄN VĂN TÍN 66A-108.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  49 CHAU KIM SANG 67A-199.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TAG
  50 VŨ CÔNG ĐỊNH 66A-083.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TAG
    Đợt 02      
  51 VÕ HOÀNG ANH 65A-334.xx Túi hồ sơ TCTC
  52 QUÁCH ĐÔNG HÒA 69A-006.xx Túi hồ sơ TCTC
  53 NGUYỄN NGỌC THUẬN 64A-117.xx Túi hồ sơ TCTC
  54 PHẠM HUY HOÀNG 65A-221.xx Túi hồ sơ TCTC
  55 PHẠM VĂN THẶNG 64A-032.xx Túi hồ sơ TCTC
  56 HUỲNH MINH NHỰT 51F-576.xx Túi hồ sơ TCTC
  57 BÙI QUÂN 65A-095.xx Túi hồ sơ TCTC
  58 BÙI PHI HỔ 68A-065.xx Túi hồ sơ TCTC
  59 TRẦN THỊ THU THẢO 51A-501.xx Túi hồ sơ TCTC
  60 HÀ CHÍ LONG 95A-078.xx Túi hồ sơ TCTC
  61 TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG 65A-224.xx Cặp gối xương TCTC
  62 TRẦN CÔNG DANH 65A-269.xx Cặp gối xương TCTC
  63 TRẦN MINH HIỀN 66A-149.xx Cặp gối xương TCTC
  64 NGUYỄN THIỆN DUY 68A-237.xx Cặp gối xương TCTC
  65 LƯƠNG MINH QUANG 51F-413.xx Dù gấp ngược TCTC
  66 ĐỖ KIM DUNG 64A-066.xx Dù gấp ngược TCTC
  67 ĐOÀN ANH DUY 68A-116.xx Dù gấp ngược TCTC
  68 CAO HOÀNG HƯNG 83A-096.xx Dù gấp ngược TCTC
  69 NGUYỄN THANH PHONG 65N-23xx Dù gấp ngược TCTC
  70 NGUYỄN TÙNG LÂM 65A-217.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  71 PHẠM CHÍ HIẾU 94A-078.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  72 NGUYỄN VIỆT MỸ 65A-182.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  73 PHƯƠNG PHÙNG HƯNG 66A-129.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  74 LÝ KIẾN HƯNG 83A-046.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  75 QUÁCH THÀNH ĐÔ 83A-078.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  76 THÁI HOÀNG LÂN 95A-088.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  77 HỨA TRƯỜNG HẬN 69A-104.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  78 NGUYỄN VĂN THẠNH 60A-095.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  79 NGUYỄN VĂN HẬU 51F-589.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  80 NGUYỄN CHÍ THANH  67A-038.xx Túi hồ sơ TAG
  81 NGUYỄN MINH MẪN 51D-397.xx Túi hồ sơ TAG
  82 TRẦN MINH HẢI  67A-156.xx Túi hồ sơ TAG
  83 NGUYỄN VĂN MINH 67A-178.xx Túi hồ sơ TAG
  84 TRẦN QUAN TUYẾN 67A-091.xx Túi hồ sơ TAG
  85 ĐẶNG THÀNH CẢNH 67A-146.xx Túi hồ sơ TAG
  86 NGUYỄN THANH TÂN 65A-296.xx Túi hồ sơ TAG
  87 PHẠM ĐÌNH THẮNG  67A-177.xx Túi hồ sơ TAG
  88 CAO TRƯỜNG THOẠI 67A-202.xx Cặp gối xương TAG
  89 HUỲNH CẨM THI 67A-150.xx Cặp gối xương TAG
  90 HUỲNH LONG 68A-204.xx Cặp gối xương TAG
  91 DƯƠNG TRUNG TUẤN 67A-199.xx Cặp gối xương TAG
  92 PHẠM THỊ HỒNG THẮM  67A-199.xx Dù gấp ngược TAG
  93 NGUYỄN THANH TRUNG  67C-145.xx Dù gấp ngược TAG
  94 TRẦN MẠNH CƯƠNG  67A-164.xx Dù gấp ngược TAG
  95 NGUYỄN HỮU THIỆN 67A-005.xx Dù gấp ngược TAG
  96 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 65A-173.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  97 ĐINH QUANG THIỀU 38A-391.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  98 VĂNG THỊ BẢO YẾN 67A-094.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TAG
  99 HUỲNH NGỌC BA 67A-118.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TAG
    Đợt 03      
  100 LÊ VĂN PHỐ 65A-086.xx Túi hồ sơ TCTC
  101 TRÀN THANH THÚY 65A-020.xx Túi hồ sơ TCTC
  102 ĐẶNG THỊ AN THI 66A-039.xx Túi hồ sơ TCTC
  103 BÙI QUỐC THÀNH 64H-7376xx Túi hồ sơ TCTC
  104 TRẦN NGỌC HỔ 68A-026.xx Túi hồ sơ TCTC
  105 PHAN VŨ PHƯƠNG 84A-094.xx Túi hồ sơ TCTC
  106 THẠCH NGỌC THỊNH 83A-080.xx Túi hồ sơ TCTC
  107 DƯƠNG MINH HÙNG 84A-032.xx Túi hồ sơ TCTC
  108 NGUYỄN HOÀNG TÂM 83A-104.xx Túi hồ sơ TCTC
  109 PHẠM THỊ THANH 66A-044.xx Túi hồ sơ TCTC
  110 PHẠM MINH THƯƠNG 65A-312.xx Cặp gối xương TCTC
  111 TRẦN THANH XỂN 69A-020.xx Cặp gối xương TCTC
  112 NGUYỄN THANH HÀ 65C-092.xx Cặp gối xương TCTC
  113 TRẦN ĐĂNG KHOA 65A-335.xx Cặp gối xương TCTC
  114 BÙI TRÍ NHỰT 66A-098.xx Cặp gối xương TCTC
  115 PHẠM VĂN HÙNG  83A-099.xx Dù gấp ngược TCTC
  116 ANH NÊN 56S-2222xx Dù gấp ngược TCTC
  117 TRANG TRƯỜNG VŨ 65A-194.xx Dù gấp ngược TCTC
  118 TRẦN QUANG PHÚ 65A-340.xx Dù gấp ngược TCTC
  119 LÊ HÀ LĨNH 95A-060.xx Dù gấp ngược TCTC
  120 LÊ MINH NGUYỆT 65A-345.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  121 ANH HUỲNH ANH 95A-086.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  122 TRẦN THANH TRÚC 83A-077.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  123 HUỲNH VĂN TƯ 84A-076.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  124 LÊ VŨ HOÀNG 83A-148.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  125 LƯU VĂN MƯỜI 65A-150.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  126 ANH DUY 65C-124.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  127 ĐÀO LÊ ANH NGHĨA 65A-258.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  128 NGUYỄN QUANG TRÍ 66A-078.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  129 HUỲNH VĂN SANG 83A-041.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  130 TRẦN VĂN TÂM 67A-222.xx Túi hồ sơ TAG
  131 TRẦN THÀNH TRUNG 65A-253.xx Túi hồ sơ TAG
  132 LÊ HOÀNG SỸ 67A-223.xx Túi hồ sơ TAG
  133 NGUYỄN HỮU CÒN 67A-210.xx Túi hồ sơ TAG
  134 NGỌC MẪN ĐẠT 67a-121.xx Túi hồ sơ TAG
  135 PHAN THỊ ANH MINH 67A-229.xx Túi hồ sơ TAG
  136 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 66A-093.xx Túi hồ sơ TAG
  137 HÀ VĂN ĐÌNH 65A-290.xx Túi hồ sơ TAG
  138 NGUYỄN NGỌC LÊ DŨNG 67A-206.xx Cặp gối xương  TAG
  139 TRẦN TRUNG NGUYÊN 67A-187.xx Cặp gối xương  TAG
  140 NGUYỄN ĐĂNG KHANG 67A-137.xx Cặp gối xương  TAG
  141 NGUYỄN VĂN QUANG 67A-162.xx Cặp gối xương  TAG
  142 NGUYỄN PHƯỚC HẢI 67A-003.xx Dù gấp ngược  TAG
  143 VÕ VẴN TIỂN 66A-051.xx Dù gấp ngược  TAG
  144 TRẦN PHƯỚC TRỌNG 65K-6887xx Dù gấp ngược  TAG
  145 MAI MINH PHÚ 67A-040.xx Dù gấp ngược  TAG
  146 MAI THÀNH ÚT MÓT 67A-180.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  147 DƯƠNG THANH NHỰT 62C-163.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  148 HUỲNH THANH HIỀN 67E-003.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TAG
  149 LÂM VĂN SANG 67A-155.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TAG
    Đợt 04      
  150 TRẦN HỮU THÀNH 84A-089.xx Túi hồ sơ TCTC
  151 PHẠM VĂN MINH 94A-014.xx Túi hồ sơ TCTC
  152 HUỲNH HỮU LỘC 95A-045.xx Túi hồ sơ TCTC
  153 TRỊNH QUANG MINH 66A-069.xx Túi hồ sơ TCTC
  154 NGUYỄN VIỆT HÒA 61A-675.xx Túi hồ sơ TCTC
  155 NGUYỄN QUỐC HUY 84A-070.xx Túi hồ sơ TCTC
  156 NGUYỄN VĂN HÀO 66A-113.xx Túi hồ sơ TCTC
  157 NGUYỄN MINH NHỰT 65A-261.xx Túi hồ sơ TCTC
  158 NGUYỄN VĨNH NGHI 83A-134.xx Túi hồ sơ TCTC
  159 TRƯƠNG ĐẠI VỆ 83A-127.xx Túi hồ sơ TCTC
  160 NGUYỄN HOÀNG MAI 95A-059.xx Cặp gối xương  TCTC
  161 LÂM VĂN NGÃI 95A-010.xx Cặp gối xương  TCTC
  162 NGUYỄN HIỀN ĐIỆP 83A-038.xx Cặp gối xương  TCTC
  163 ĐẶNG VĂN THÀNH 64A-119.xx Cặp gối xương  TCTC
  164 THẠCH CHÁNH QUI RẮT 84A-077.xx Cặp gối xương  TCTC
  165 NGUYỄN SƠN ĐẠT 84A-044.xx Dù gấp ngược TCTC
  166 ĐINH THẾ THÀNH 83A-114.xx Dù gấp ngược TCTC
  167 NGUYỄN CHÍ TÁNH 66A-040.xx Dù gấp ngược TCTC
  168 NGUYỄN NGỌC AN 64A-063.xx Dù gấp ngược TCTC
  169 LÊ ANH TUẾ 65A-180.xx Dù gấp ngược TCTC
  170 ANH HUỲNH 51K-060.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  171 PHẠM HOÀNG NAM 64A-131.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  172 NGUYỄN GIA HƯNG 65A-300.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  173 PHAN HỒ THANH NHÂN 51G-669.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  174 VÕ XUÂN THANH 95A-081.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  175 VÕ KIÊN 65A-102.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  176 ĐẶNG VĂN TOẢN 69A-041.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  177 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 65A-076.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  178 NGUYỄN VĂN TUẤN 94M-3157xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  179 LÊ PHƯỚC SANG 65A-291.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  180 VI VĂN MINH 51A-589.xx Túi hồ sơ TAG
  181 PHẠM TẤN AN 68A-248.xx Túi hồ sơ TAG
  182 ĐẶNG VĂN SÉT 68A-026.xx Túi hồ sơ TAG
  183 VƯƠNG NGỌC THỌ 67A-193.xx Túi hồ sơ TAG
  184 NGUYỄN PHƯỚC SANG 67A-096.xx Túi hồ sơ TAG
  185 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 68A-211.xx Túi hồ sơ TAG
  186 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 68A-011.xx Túi hồ sơ TAG
  187 NGUYỄN THÁI PHONG 67A-083.xx Túi hồ sơ TAG
  188 LÊ QUỐC THẠNH 67A-195.xx Cặp gối xương  TAG
  189 NGÔ QUANG TRƯỜNG 65A-212.xx Cặp gối xương  TAG
  190 NGUYỄN ANH KHOA 67A-165.xx Cặp gối xương  TAG
  191 CHUNG VĨNH TRƯỜNG 66A-042.xx Cặp gối xương  TAG
  192 NGUYỄN VĂN TRUNG 51H-579.xx Dù gấp ngược TAG
  193 LƯ MINH TÀI 67A-158.xx Dù gấp ngược TAG
  194 LÊ DUY TÂN 67A-171.xx Dù gấp ngược TAG
  195 NGUYỄN MINH KHÁNH 67A-204.xx Dù gấp ngược TAG
  196 NGUYỄN GIÀU CÓ 67A-146.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  197 LÊ THÀNH PHÚ 51K-162.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  198 NGUYỄN QUỐC THÁI 51G-279.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TAG
  199 ĐOÀN VĂN PHƯƠNG 67A-104.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TAG
    Đợt 05      
  200 ĐOÀN LÊ TRƯỜNG 64A-088.xx Túi hồ sơ TCTC
  201 LÊ VĂN TRỌNG 94A-023.xx Túi hồ sơ TCTC
  202 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 84A-088.xx Túi hồ sơ TCTC
  203 ANH Ý 64A-123.xx Túi hồ sơ TCTC
  204 NGUYỄN HỮU KIỀU 95A-014.xx Túi hồ sơ TCTC
  205 LÊ QUỐC RẠNG 30F-152.xx Túi hồ sơ TCTC
  206 NGUYỄN HỮU KIỀU 95A-014.xx Túi hồ sơ TCTC
  207 LÂM VĂN NGHE  65A-275.xx Túi hồ sơ TCTC
  208 TIẾT MINH QUANG 65A-270.xx Túi hồ sơ TCTC
  209 LÊ BẢO TOÀN 65A-327.xx Túi hồ sơ TCTC
  210 NGUYỄN HUỲNH LONG 84A-073.xx Cặp gối xương TCTC
  211 VÕ HỮU TÀI 66A-175.xx Cặp gối xương TCTC
  212 NGUYỄN THANH PHONG 83A-117.xx Cặp gối xương TCTC
  213 NGUYỄN HOÀNG TÂN 83A-108.xx Cặp gối xương TCTC
  214 HỒ ĐĂNG KHOA 65A-299.xx Cặp gối xương TCTC
  215 ĐINH KHẢ TÚ 66A-075.xx Dù gấp ngược TCTC
  216 LÊ THỊ LIỄU 65A-257.xx Dù gấp ngược TCTC
  217 HỨA GIA TẤN 83A-125.xx Dù gấp ngược TCTC
  218 TRẦN MINH HIẾU 83A-136.xx Dù gấp ngược TCTC
  219 NGUYỄN HOÀNG HUY 65A-329.xx Dù gấp ngược TCTC
  220 ANH QUÂN 65A-182.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  221 NGUYỄN MINH THÀNH 64A-097.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  222 ANH PHƯỜNG 67A-117.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  223 CAO THÀNH HUY 83A-146.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TCTC
  224 ANH BÌNH 65A-170.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  225 NGUYỄN VĂN TÂM 95A-061.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  226 NGUYỄN HOÀNG TÂN 83A-108.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TCTC
  227 LÊ HOÀNG AN 95A-081.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  228 HUỲNH KIM LONG 65A-257.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  229 TRẦN CÔNG ĐỊNH 83A-062.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TCTC
  230 NGUYỄN VĂN ÂN  67L-3024xx Túi hồ sơ TAG
  231 TRẦN THANH VŨ  67A-161.xx Túi hồ sơ TAG
  232 ÔNG PHƯỚC NGHĨA 66A-078.xx Túi hồ sơ TAG
  233 HÀ NGUYỄN MINH TÂM 67A-205.xx Túi hồ sơ TAG
  234 ANH LUÂN  66S-6840xx Túi hồ sơ TAG
  235 ANH NHỰT  67A-003.xx Túi hồ sơ TAG
  236 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 68A-191.xx Túi hồ sơ TAG
  237 PHAN VĂN LÀO 66A-186.xx Túi hồ sơ TAG
  238 VÕ QUỐC DŨNG 66A-098.xx Cặp gối xương TAG
  239 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 67A-123.xx Cặp gối xương TAG
  240 HUỲNH THANH PHONG 67A-177.xx Cặp gối xương TAG
  241 TRẦN VĂN TÂN 65A-296.xx Cặp gối xương TAG
  242 LÊ VĂN VŨ 66A-075.xx Dù gấp ngược TAG
  243 LÊ VĂN VIỆT DŨNG 67A-069.xx Dù gấp ngược TAG
  244 ANH MỸ 67A-114.xx Dù gấp ngược TAG
  245 ANH KHANG 67A-147.xx Dù gấp ngược TAG
  246 TRỊNH QUỐC THANH 67A-187.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  247 HỒ PHÁT DƯ 67A-040.xx Coupon dịch vụ 500.000 đồng cho lần tiếp theo TAG
  248 CHỊ TRINH  67A-167.xx Coupon dịch vụ vệ sinh nội thất xe TAG
  249 ANH TÂM 67A-195.xx Coupon dịch vụ chăm sóc ngoại thất xe TAG
    Giải đặc biệt      
  250 HUỲNH VĂN BẠN 95A-090.xx Xe đạp thể thao TCTC
  251 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 69A-102.xx Xe đạp thể thao TCTC
  252 NGUYỄN HỮU THÀNH 67A-164.xx Xe đạp thể thao TAG
  253 LÊ HỒNG THÊM 65A-161.xx Robot hút bụi TAG
  254 PHẠM HỮU HIỆP 65A-244.xx Robot hút bụi TCTC
  255 TRƯƠNG HƯNG 83A-008.xx Điện thoại Iphone 13 Promax 128GB TCTC

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Hotline Toyota Cần Thơ: 0934.919.919
Hotline Toyota An Giang: 0767.818.818

Hoặc liên hệ:
Fanpage Toyota Cần Thơ: https://www.facebook.com/toyotacantho.tctc
Fanpage Toyota An Giang: https://www.facebook.com/toyotaangiang


Hãy nhanh chóng mang xe đến Toyota Cần Thơ hoặc Toyota An Giang để tham dự chương trình và có cơ hội trúng ngay các phần quà hấp dẫn

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ