Tin tức

Toyota Cần Thơ    14.02.2022

Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình Hái lộc đầu xuân 2022

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH HÁI LỘC ĐẦU XUÂN 2022
 

Toyota Cần Thơ & Toyota An Giang xin chúc mừng các khách hàng đã trúng thưởng trong chương trình Hái lộc đầu xuân 2022

 

enlightenedenlightenedenlightened Danh sách Khách Hàng trúng thưởng ( XEM )
 • STT Tên khách hàng Biển số Tên quà
  1 ĐINH CÔNG PHÚC 67A-054.xx Cặp che nắng đôi
  2 NGUYỄN PHƯỚC HIỂU 65A-267.xx Cặp che nắng đôi
  4 PHẠM NGỌC LỢI 94A-024.xx Cặp che nắng đôi
  6 LÝ HOÀI BẢO 95A-056.xx Cặp che nắng đôi
  7 NGUYỄN THẾ DŨNG 68A-223.xx Cặp che nắng đôi
  8 LÂM VĂN ĐÚNG 83A-072.xx Cặp che nắng đôi
  9 PHAN HUỲNH THU ĐIỀN 83A-105.xx Cặp che nắng đôi
  10 PHẠM ĐÌNH TUÂN 65A-216.xx Cặp che nắng đôi
  11 NGUYỄN TẤN ĐẠT 65A-059.xx Cặp áo thun Toyota
  12 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 65A-271.xx Cặp áo thun Toyota
  13 LÊ TƯỜNG DUY 65A-048.xx Cặp áo thun Toyota
  14 TRẦN THANH QUÂN 51C-391.xx Cặp áo thun Toyota
  15 TRẦN MINH DUY 94A-069.xx Cặp áo thun Toyota
  17 NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG 65A-249.xx Cặp áo thun Toyota
  18 PHẠM VĂN DŨNG 66A-006.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  19 TRỊNH LÊ TÂN 64A-120.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  20 LÊ MINH VŨ 64A-112.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  21 VÕ PHI THOÀN 95A-075.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  23 LÊ MINH TRÍ 66A-110.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  24 LÊ MAI PHÚ 63A-137.xx Bơm điện Toyota
  25 TRỊNH MINH THUẬN 95A-046.xx Bơm điện Toyota
  26 PHẠM THÀNH TƯƠI 69A-016.xx Bơm điện Toyota
  27 NGUYỄN HỒNG TIẾN 64A-084.xx Bơm điện Toyota
  28 ĐOÀN NGỌC HẢI 84A-081.xx Bơm điện Toyota
  29 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 66A-084.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  30 NGUYỄN VĂN TẤN 65A-303.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  31 HUỲNH TẤN MINH 66A-134.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  33 ĐẶNG KỲ TÂM 66A-119.xx Nồi cơm điện Electrolux
  34 TRỊNH VĂN DẬM 95E-000.xx Lò nướng Electrolux
  35 NGUYỄN NGỌC HUẤN 65C-171.xx Set chăm sóc da ghế
  36 NGUYỄN HỮU TẤN 67A-076.xx Cặp che nắng đôi
  37 NGUYỄN QUANG HIẾU 95A-077.xx Cặp che nắng đôi
  38 DƯƠNG THẾ BẢO 65A-205.xx Cặp che nắng đôi
  39 NGUYỄN HIẾU HẠNH 67A-026.xx Cặp che nắng đôi
  40 TRƯƠNG THANH SANG 66A-127.xx Cặp che nắng đôi
  41 PHẠM TẤN PHÚ 67A-155.xx Cặp che nắng đôi
  42 TRẦN NHỰT HÀO 67A-092.xx Cặp che nắng đôi
  43 LÊ QUỐC TOÀN 67A-082.xx Cặp che nắng đôi
  44 LƯU VĂN PHÚC 68A-205.xx Cặp che nắng đôi
  45 DIỆP QUANG THỦY 84A-015.xx Cặp che nắng đôi
  46 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 69A-102.xx Cặp áo thun Toyota
  47 MAI HỮU TRỌNG  51H-389.xx Cặp áo thun Toyota
  48 LÝ PHONG 30A-686.xx Cặp áo thun Toyota
  49 HỒ HOÀNG NHẬT 83A-054.xx Cặp áo thun Toyota
  50 NGUYỄN THẾ ANH 83A-103.xx Cặp áo thun Toyota
  51 NGUYỄN BỈNH KHIÊM 95A-076.xx Cặp áo thun Toyota
  52 ĐÀO NGỌC VŨ 83A-115.xx Cặp áo thun Toyota
  53 NGUYỄN ĐÌNH HỒNG 67A-019.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  54 PHẠM HỮU ĐỨC 67A-074.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  55 LÊ TRẦN DUY QUÝ 66A-142.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  56 TRẦN THANH DŨNG 66A-032.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  57 VÕ THÀNH DŨNG  65A-163.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  58 ĐOÀN NGỌC THẮNG 95A-014.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  59 NGUYỄN DUY HÒA 65A-275.xx Bơm điện chuyên dụng
  60 NGUYỄN VIỆT TRUNG 65A-130.xx Bơm điện chuyên dụng
  61 HUỲNH HOÀNG NAM  68A-044.xx Bơm điện chuyên dụng
  62 VÕ THANH SANG 68A-152.xx Bơm điện chuyên dụng
  63 NGUYỄN MINH ĐẢO 83A-055.xx Bơm điện chuyên dụng
  64 DƯƠNG QUANG KHỞI 84A-028.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  65 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 64A-092.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  66 TRẦN QUỐC SƠN 67A-001.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  67 NGUYỄN VĂN HỒNG 66A-042.xx Nồi cơm điện tử Philips
  68 HOÀNG MINH THÀNH 68C-126.xx Nồi cơm điện Electrolux
  69 TRƯƠNG NHỰT MINH 64A-108.xx Lò nướng Electrolux
  70 NGUYỄN QUANG ĐỊNH 65A-278.xx Set chăm sóc da ghế
  71 MẠCH HOÀNG TRỰC 68A-214.xx Cặp che nắng đôi
  72 NGUYỄN VĂN QUÂN 67A-012.xx Cặp che nắng đôi
  73 NGUYỄN THANH HOÀI 67A-168.xx Cặp che nắng đôi
  74 PHAN XUÂN HƯNG 67A-098.xx Cặp che nắng đôi
  75 TRỊNH VÕ 68A-005.xx Cặp che nắng đôi
  76 NGUYỄN MINH THI 83A-094.xx Cặp che nắng đôi
  77 NGUYỄN VĂN LỢI 68A-023.xx Cặp che nắng đôi
  78 TRẦN ĐỨC THẮNG 66A-046.xx Cặp che nắng đôi
  79 LÊ TUẤN NGHIỆM 69A-024.xx Cặp che nắng đôi
  80 NGUYỄN MINH TIÊN 95A-031.xx Cặp che nắng đôi
  81 DƯƠNG HOÀNG TRUNG 95B-007.xx Cặp áo thun Toyota
  82 TRƯƠNG THỊ HỒNG XUÂN 65A-216.xx Cặp áo thun Toyota
  83 MAI THANH HIỀN 95C-040.xx Cặp áo thun Toyota
  84 LAI CHÍ HIẾU 84A-006.xx Cặp áo thun Toyota
  85 CHIÊM NGỌC KHÔI 83A-102.xx Cặp áo thun Toyota
  86 NGUYỄN VIỆT NGHỊ 95LD-000.xx Cặp áo thun Toyota
  87 NGUYỄN VĂN NHU 68A-015.xx Cặp áo thun Toyota
  88 PHẠM ĐỖ XUÂN PHƯỚC 84A-060.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  89 TRƯƠNG QUỐC TÀI 65A-232.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  90 TRẦN QUỐC ĐỈNH 65A-023.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  91 LÂM HẢI ÂU 69A-095.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  92 LÂM TRƯƠNG KHÁNH AN 95A-058.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  93 NGUYỄN PHÚ QUÍ 65A-177.xx Coupon dịch vụ trị giá 500.000đ cho lần tiếp theo
  94 NGUYỄN THÀNH TÂM 66A-142.xx Bơm điện chuyên dụng
  95 LÊ THÀNH NGỌC 69A-099.xx Bơm điện chuyên dụng
  96 LÊ VĂN LUẬN 67A-101.xx Bơm điện chuyên dụng
  97 NGUYỄN TRUNG DŨNG 67A-045.xx Bơm điện chuyên dụng
  98 PHẠM PHƯỚC HẢI 67A-085.xx Bơm điện chuyên dụng
  99 THÁI BÌNH DƯƠNG 65A-128.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  100 LÊ ĐỨC DƯƠNG 65A-162.xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  101 LÊ TRIỀU HUY 68H-88xx Dịch vụ chăm sóc xe công nghệ cao
  102 TRẦN HOÀNG KIỆT 83A-076.xx Nồi cơm điện tử Philips
  103 TRƯƠNG THÀNH PHONG 66A-029.xx Nồi cơm điện Electrolux
  104 NGUYỄN HOÀNG TAM 67A-144.xx Lò nướng Electrolux
  105 VƯƠNG VĂN THUẬN 67A-180.xx Set chăm sóc da ghế

 

------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Hotline Toyota Cần Thơ: 0934.919.919
Hotline Toyota An Giang: 0767.818.818

Hoặc liên hệ:
Fanpage Toyota Cần Thơ: https://www.facebook.com/toyotacantho.tctc
Fanpage Toyota An Giang: https://www.facebook.com/toyotaangiang


Hãy nhanh chóng mang xe đến Toyota Cần Thơ hoặc Toyota An Giang để tham dự chương trình và có cơ hội trúng ngay các phần quà hấp dẫn

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ